Iz principa

9. februar 2013


Iz principa je projekt Združenja DrogArt, s katerim smo trinajstletne izkušnje z zasnovo in oblikovanjem inovativnih oblikovalskih rešitev in razvijanjem različnih načinov komunikacije s ciljnimi skupinami združili v paket storitev, ki ga ponujamo neprofitnim organizacijam.

Spodbujanje pozitivnih sprememb v družbi je naš osnovni princip delovanja - s svojim delom na področju socialnega marketinga bomo prispevali k vrednotam, medsebojnemu razumevanju in spoštovanju ter izboljšanju kakovosti človeških življenj.

V okviru dejavnosti projekta Iz principa ponujamo pripravo celostne grafične podobe, oblikovanje in tisk, storitve socialnega marketinga, zasnovo in izdelavo spletnih strani ter sistemov za upravljanje z vsebino in obdelavo video ter foto vsebin.

V principu uresničujemo koncept socialnega podjetništva. Naš tim združuje izkušene strokovnjake s področja marketinga in oblikovanja ter inovativnost mladih, ki na trgu dela zaradi manj izkušenj in specifičnih življenjskih okoliščin težje konkurirajo za vse redkejša prosta delovna mesta.

Dodatne informacije o projektu in morebitno željo po sodelovanju naslovite na Tanjo Rudolf Čenčič (vodjo projekta) na tanja@izprincipa.si ali 031 229 256.