Publikacije

Annual report 2015 - drug information and monitoring system (DIMS)

Annual report 2015 - drug information and monitoring system (DIMS)

2017

Annual report 2015 - drug information and monitoring system (DIMS)

2017 - DIMS je nacionalna Nizozemska mreža testirnih ustanov, katere cilj je dobiti vpogled v trg drog. V poročilu najdete statistike posamzenih substanc (čistost, cena, primesi), ki so jih uporabniki na Nizozemskem v letu 2015 prinesli testirati.

Še ena knjiga o drogah? Informacije o drogah za srednješolce

Še ena knjiga o drogah? Informacije o drogah za srednješolce

2013

Še ena knjiga o drogah? Informacije o drogah za srednješolce

2013 - Preprosto, v tej knjigi najdeš vse osnovne informacije o alkoholu in drugih drogah, informacije o zmanjševanju tveganj, kako pomagati prijatelju, ki se znajde v težavah zaradi uporabe drog, osnovne informacije o tem, kje iskati pomoč, če imaš ti ali tvoj prijatelj težave z uporabo drog, eno poglavje pa je namenjeno tudi staršem.

Opolnomočenje NVO: Informiranje, znanje in povezovanje

Opolnomočenje NVO: Informiranje, znanje in povezovanje

2012

Opolnomočenje NVO: Informiranje, znanje in povezovanje

2012 - Priročnik Opolnomočenje NVO: Informiranje, znanje in povezovanje je izšel ob zaključku projekta. V njem so predstavljene glavne teme izobraževanj, ki smo jih izvedli v okviru projekta.

Kako poročati o drogah?

Kako poročati o drogah?

2012

Kako poročati o drogah?

2012 - Združenje DrogArt je v sodelovanju z Društvom novinarjev Slovenije izdalo publikacijo Kako poročati o drogah, ki vsebuje smernice za odgovorno poročanje o drogah v medijih. Priročnik je namenjen tako novinarjem, ki poročajo o drogah, nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju drog (na koga se obrniti, kdaj in kako se pogovarjati z mediji) in drugim, ki jih tematika zanima.

Nightlife Reconsidered (angleščina)

Nightlife Reconsidered (angleščina)

2011

Nightlife Reconsidered (angleščina)

2011 - Publikacija Nightlife Reconsidered obravnava nočno življenje, preventivne pristope in pristope zmanjševanja škode v preteklosti in danes, predvsem pa se ukvarja z zagotavljanjem večje varnosti v nočnem življenju in je namenjena vsem, ki so kakorkoli povezani z nočnim življenjem. Publikacijo sta izdala Združenje DrogArt in organizacija Etnoblog.

Na spidu 2

Na spidu 2

2007

Na spidu 2

2007 - Knjiga Na spidu 2 je vsebinsko razdeljena na tri dele. Prvi del predstavi rezultate dveh raziskovalnih nalog, ki sta bili v RS opravljeni v letu 2005, drugi del obravnava zaplete in zastrupitve, povezane z uporabo stimulantov in toksikološko analitiko stimulantov, tretji del pa predstavi zakonsko ureditev na področju sintetičnih drog in delovanje sistema za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi v Evropski uniji in Republiki Sloveniji.

Tri leta kasneje

Tri leta kasneje

2003

Tri leta kasneje

2003 - Knjiga Tri leta kasneje je razdeljena na tri dele. Prvi del predstavlja kvantitativno raziskavo uporabe drog (po ESPAD-u primerljivi metodologiji) med ljubljanjskimi srednješolci tretjih in četrtih letnikov. Poseben poudarek tega dela je v preverjanju sprememb v uporabi drog pri isti generaciji srednješolcev od prvega do četrtega letnika šolanja. Drug in tretji del knjige predstavlja kvantitativno spremljanje uporabe drog med dijaki zaključnih letnikov srednjih šol z metodo fokusnih skupin ter z intervjuvanjem staršev. Namen teh pogovorov je bil spoznati različne načine, kako mladostniki in starši razumejo lastno uporabo drog in uporabo drog pri svojih otrocih.

Iks

Iks

2002

Iks

2002 - Knjiga IKS je namenjena predvsem srednješolcem in njihovim učiteljem, ki jih zanimajo osnovne informacije in nevarnosti sintetičnih drog ter prepoznavanje težav zaradi uporabe drog.

Na spidu

Na spidu

2002

Na spidu

2002 - Knjiga Na spidu je razdeljena na tri dele. Prvi del opisuje fenomenologijo in farmakologijo sintetičnih drog, kulturo elektronske glasbe in možnosti za preventivno delovanje na področju stimulantov amfetaminskega tipa. Drugi del zajema predstavitev raziskovalne naloge »Uporaba amfetamina, metamfetamina in drugih sintetičnih drog v Sloveniji«. Tretji del podrobneje opisuje mehanizem delovanja stimulantov amfetaminskega tipa, načine delovanja in učinke ter toksičnost in možne zaplete pri uporabi posameznih stimulantov.

Ekstazi in plesne droge

Ekstazi in plesne droge

1999

Ekstazi in plesne droge

1999 - Knjiga Ekstazi in plesne droge je prva domača knjiga o sintetičnih drogah. Vsebuje osnovne informacije o ekstaziju in prikazuje rezultate kvalitativne raziskave uporabnikov ekstazija iz leta 1996. Izdala sta jo Inštitut za kriminologijo in Pedagoška fakulteta. Knjiga je dostopna v PDF formatu.