EWS opozorilo: V Ljubljani zaznan lažni 3-mmc

2. junij 2023|Opozorila

V okviru Sistema za zgodnje opozarjanje na pojav NPS je bil v Ljubljani zaznan vzorec, ki se je prodajal kot 3-MMC, vseboval pa 3-CMC.


Rezultati analize, narejene v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, so pokazali, da
vzorec v obliki prahu, ki se je v Ljubljani prodajal kot 3-MMC, dejansko vsebuje 3-CMC.


O snovi 3-CMC ni na voljo veliko informacij, predvideva pa se, da povzroča podobne stranske učinke kot drugi sintetični katinoni, in sicer: povišan srčni utrip, povišan krvni tlak, vznemirjenost, psihoze, epileptični napad, pregretje telesa, bolečine v prsih, itn. V povezavi z uporabo 3-CMC je pet držav EU poročalo številne zastrupitve in smrtne primere.

 

Zmanjševanje škode:

  • V letošnjem letu smo zaznali večje število lažnih produktov, ki so se prodajali kot sladoled (3-MMC). Če ga uporabljaš, se zato še posebej prioroča uporabo anonimne storitve testiranja drog.
  • Trenutno je na voljo malo informacij o tveganjih povezanih s 3-CMC in ostalimi katinoni. 4-kloroamfetamin (4-CA, amfetaminski derivat) je znan kot zelo nevrotoksična substanca. Ker sta si 4-CA in 3-CMC strukturno zelo podobna, obstaja verjetnost, da gre tudi v primeru 3-CMCja za toksično substanco. Trenutno ni nobenih raziskav, ki bi to potrdile, vendar se priporoča, da se vnosu omenjene spojine izognemo.

 

Vzorec je v okviru anonimnega zbiranja vzorcev psihoaktivnih snovi zbrala info točka Združenja
DrogArt. Analizo vzorca je izvedel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Obvestilo je
pripravil Nacionalni inštitut za varovanje zdravja.